Péče a údržba schodišť

 

 

Návod pro údržbu schodišť a zábradlí

 

Všeobecné pokyny k údržbě. Prostřednictvím povrchových úprav mají již námi dodávané materiály ochranu a jsou velmi dobře ochráněny proti poškození, pronikání vody a nečistot v prostředí, do kterého jsou určeny. Jakýkoli materiál i přes sebedokonalejší povrchovou úpravu podléhá přirozenému opotřebení, takže je zapotřebí pravidelné čištění, popř. další péče. Je třeba si také uvědomit, že dřevo je přírodní materiál, který kolísáním teploty a vlhkosti podléhá změnám. Probíhá zde vždy vzájemně podmíněné působení materiálu a okolního klimatu. Pokyny a informace zde uvedené jsou formulovány dle nejlepšího vědomí a svědomí výrobce, avšak bez záruky při jejich nesprávné aplikaci. Výrobce nemůže ručit za neodbornou údržbu, neodborné zásahy či nedodržení postupů ze strany uživatele.

 

Dřevěná a kombinovaná schodiště jsou určena pro použití výhradně v interiérech, a to ve vlhkostně a teplotně stabilizovaném prostředí. Znamená to, že teplota prostředí se většinou pohybuje v rozmezí 19-21°C a vlhkost 45-50%. Na dlouhodobé změny prostředí dřevo citlivě reaguje. Při nízké vlhkosti, např. při topení v zimě, materiál sesychá (objevují se trhliny a spáry mezi lamelami dřeva, štěrbiny ve spojích) při vysoké vlhkosti dochází naopak k bobtnání či zvlnění ploch. Přestože po dlouhodobém vlivu nevhodného prostředí budou opět nastoleny optimální podmínky, deformace materiálu již nikdy zcela nezmizí a je trvalá. Proto v topné sezóně doporučujeme přiměřeně přivlhčovat vzduch v bytě.

Je také nutné zamezit vnášení abrazivních nečistot na schodiště. Pokud jsou stupně zakryty (např. při stavebních pracích) proti poškození (sololitem, vlnitým papírem apod.), dbejte, aby se hrubé nečistoty nemohly žádným způsobem dostat pod toto zakrytí. Takovou ochranu zakrytím použijte pouze na nezbytně nutnou dobu. Vždy dbejte, aby byl nášlap zakryt po celé ploše a nikoliv pouze jeho část.

 

Celokovová schodiště jsou vyráběna převážně do vnějšího prostředí. Tyto jsou pak opatřeny takovou povrchovou úpravou, aby vyhověla nárokům na prostředí, do kterého jsou konstruována. Venkovní schodiště jsou většinou opatřena zinkováním, či jinou povrchovou úpravou dle konkrétního zadání.

 

Čištění schodišť všeobecně je vhodné provést vždy, když zpozorujeme povrchové znečištění schodiště. Nečistoty a prach působí jako jemné abrazivo. Hrubší nečistoty odstraňujte okamžitě, smetákem či vysavačem, prach stačí otřít prachovkou. Použijte vždy pouze suchou prachovku. V případě odolnější špíny hadr mírně navlhčete, nejlépe roztokem mýdlového čisticího prostředku. Vyvarujte se přílišného zvlhčení dřevěných povrchů. V takovém případě může dojít k narušení vrchní vrstvy dřeva a jeho nevratnému poškození.

Veškeré námi dodávané čisticí prostředky je nezbytné držet z dosahu dětí. Čisticí prostředky mohou být zdraví škodlivé. Při aplikaci je nutné vždy dbát pokynů v návodu příslušného produktu.

 

Lakované povrchy čistíme doporučeným prostředkem SWN Moravia pro tyto účely. Pro odstranění nečistot v žádném případě nepoužívat ocelové drátěnky apod., došlo by k poškrábání lakovaného povrchu! Hloubkové ošetření lakovaných povrchů dřeva pak proveďte pouze tehdy, je-li již povrch skutečně zjevně opotřeben. V interiérech doporučujeme čištění cca 2-4x ročně, na exponovaných místech dle okolností alespoň každé 2 měsíce.

 

Olejované dřevěné povrchy ošetřujeme tehdy, jsou-li již zjevně opotřebené, např. jsou-li patrné škrábance či rýhy, nebo povrch vykazuje lokální změnu lesku. Ošetření proveďte vhodným přípravkem doporučeným výrobcem SWN Moravia pro tyto účely. V interiérech doporučujeme čištění cca 2-4x ročně, na exponovaných místech dle okolností alespoň každé 2 měsíce.

 

Nerezové prvky čistíme a ošetřujeme dle konkrétní potřeby, vždy však použijte přípravek doporučený výrobcem SWN Moravia pro použití na nerez. Tento prostředek čistí i ošetřuje povrch nerezu zároveň. Nepoužívejte žádné jiné prostředky. Při případném větším poškození kartáčovaného povrchu se obraťte přímo na výrobce SWN Moravia. Nikdy se nepokoušejte o opravu svépomocí.

 

Lakované kovové díly jsou z výroby opatřeny speciálním polyuretanovým lakem v požadovaném odstínu. Tento lak poskytuje dokonalou ochranu. K jeho čištění použijte běžný mycí prostředek. Tento prostředek však nesmí obsahovat pevné abrazivní částice, organická rozpouštědla či jiné agresivní chemické látky jako např. čpavek nebo chlór.

 

Skleněné povrchy dodáváme mimo čiré úpravy i v provedení leptaném (Pavé a Satinato) a pískované. Všechny námi dodávané skla doporučujeme umývat pouze čistou teplou vodou. Pouze v případě většího znečištění doporučujeme použít malé množství přípravku určeného pro tyto účely. Pro odstranění nečistot v žádném případě nepoužívat ostré předměty a ocelové drátěnky. Povrchy opatřené leptáním nechejte po umytí oschnout přirozenou cestou, povrchy provedené leptáním je třeba po umytí vytřít čistou utěrkou do sucha.