Péče a údržba schodišť

 

 

POKYNY K ÚDRŽBĚ

 

Schodiště i zábradlí je již z výroby opatřeno kvalitní povrchovou úpravou, která jej chrání proti poškození, pronikání vody a nečistot. Jakýkoli materiál ale podléhá přirozenému opotřebení, takže je nutná péče a pravidelné čištění. Některé materiály, které jsou součástí díla jsou na přírodní bázi (dřevo), které reaguje na kolísáním teploty a vlhkosti a podléhá změnám. Vždy probíhá vzájemně podmíněné působení materiálu a okolního klimatu. Výrobce neručí za jakost díla v případě neodborné údržby, zásahům či nedodržením postupů ze strany uživatele.

 

Interiérová schodiště jsou určena pro použití výhradně v interiérech. Vzhledem k tomu, že ve většině případů obsahují dřevěné prvky, případně jsou celá dřevěná, je nezbytné, aby byla ve vlhkostně a teplotně stabilizovaném prostředí. Znamená to, že teplota prostředí se pohybuje v rozmezí 19-21 °C a vlhkost 45-50 %. Na dlouhodobé změny prostředí dřevo přirozeně reaguje. Při nízké vlhkosti (např. v topné sezóně v zimě) se materiál sesychá (objevují se trhliny a spáry mezi lamelami dřeva, štěrbiny ve spojích). Naopak při vysoké vlhkosti může dojít k bobtnání či zvlnění plochu. I přesto, že po dlouhodobém vlivu nevhodného prostředí budou opět nastoleny optimální podmínky, deformace materiálu již zůstane trvalá. V topné sezóně doporučujeme přiměřeně přivlhčovat vzduch v bytě.

 

Exteriérová schodiště jsou opatřena takovou povrchovou úpravou, aby vyhověla nárokům vnějšího prostředí. Povrch těchto ocelových schodišť je opatřen zinkováním, případně jsou zhotovena z nerezy.

 

Při užívání zvláště interiérových schodišť je nutné zamezit vnášení abrazivních nečistot na schodiště. Pokud je nutné nášlapy zakrýt např. při stavebních pracích proti poškození (sololitem, vlnitým papírem apod.), dbejte, aby se hrubé nečistoty nemohly žádným způsobem dostat pod toto zakrytí. Takovou ochranu zakrytím použijte pouze na nezbytně nutnou dobu. Vždy dbejte, aby byl nášlap zakryt po celé ploše, a nikoliv pouze jeho část.

 

 

Čištění schodišť všeobecně je vhodné provést vždy, když zpozorujeme povrchové znečištění schodiště. Nečistoty a prach působí jako jemné abrazivo. Hrubší nečistoty odstraňujte okamžitě, smetákem či vysavačem, prach stačí otřít suchou prachovkou. V případě odolnější špíny je nutné již čištění s použitím doporučených čistících prostředků SWN.

Pro pravidelné čištění lakovaných a olejovaných povrchů doporučujeme používat přípravek SWN Multiclean. Tento přípravek je možné zakoupit u výrobce SWN Moravia s.r.o.

 

Dřevěné lakované povrchy čistěte pravidelně prostředkem SWN Lack Soap Clean dle návodu na výrobku 1x za 14 dní. Dále doporučujeme 1x za 2 měsíce hloubkové čištění přípravkem SWN Lack Care dle návodu na výrobku.

 

Dřevěné olejované povrchy čistěte pravidelně prostředkem SWN Oil Soap Clean dle návodu na výrobku 1x za 14 dní. Dále doporučujeme 1x za 2 měsíce hloubkové čištění přípravkem SWN Oil Care dle návodu na výrobku.

 

Ocelové lakované povrchy jsou z výroby opatřeny speciálním polyuretanovým lakem v požadovaném odstínu. Tento lak poskytuje dokonalou ochranu. K jeho čištění použijte běžný mycí prostředek. Tento prostředek však nesmí obsahovat pevné abrazivní částice, organická rozpouštědla či jiné agresivní chemické látky.

 

Nerezové prvky čistíme a ošetřujeme dle konkrétní potřeby přípravkem SWN Stainless Care.

 

Skleněné povrchy doporučujeme umývat pouze čistou teplou vodou. Pouze v případě většího znečištění doporučujeme použít malé množství přípravku určeného pro tyto účely. Nepoužívat ostré předměty a ocelové drátěnky.

 

Nepoužívejte čistící prostředky, které nejsou doporučené výrobcem. V případě poškození povrchu kontaktujte výrobce. Nepokoušejte se o opravu svépomocí.