Akustika domu a volba dřeva.

Akustika domu a volba dřeva.
Z pohledu akustiky může být schodiště jako vertikální konstrukce zdrojem hluku v interiéru. Účinná akustická izolace proto patří k nejdůležitějším ukazatelům kvality domu. Má volba druhu dřeva pro schodiště vliv na akustiku domu? Pokud bychom obměňovali různé dřeviny v běžně používaných konstrukcích schodišť, poznal by rozdíl snad jen citlivý muzikant. Běžná tloušťka nášlapu schodiště totiž začíná na 40 milimetrech, ale často stoupá na 50, 80 a více milimetrů. V těchto dimenzích se rozdíly ve fyzikálních vlastnostech dřevin (hustota, pevnost, pružnost či makroskopická stavba) z hlediska akustiky vytrácejí. Na vysvětlenou: hudební nástroje vydávají zvuk vždy pomocí velmi tenkých dřevěných částí a zde se pak vliv druhu dřeviny naopak výrazně projeví. Zásadní vliv má však různost konstrukcí schodiště. Od ní se odvíjejí různé vzájemné spoje nášlapů a schodnic a bohužel případné poddimenzování tloušťky či zanedbání známých pravidel. Také proto se pro stavbu schodišť nepoužívají měkké dřeviny – nežádoucí průhyb lze sice dohnat větší tloušťkou, ale stejně pak dochází k vymačkávání a uvolňování spojů, nemluvě o snadném poškození povrchu otlaky a podobně. Tyto jevy velmi úzce souvisí s vrzáním a tedy akustikou